Chung cư Hà Đô – Q.10


Hạng mục thi công bao gồm hồ cảnh, thác nước dòng chảy, chòi nghỉ; bố trí cây lớn/ cây bụi trong tổng thể cảnh quan sân vườn. Thi công cảnh quan sân vườn theo phong cách vườn Châu Âu