Cây công trình

29/07/2019 |
GIỚI THIỆU SƠ NÉT VỀ CÂY LỘC VỪNG Lộc Vừng còn gọi là chiếc hay lộc mưng(tên tiếng anh : Baringtonia acutangula) là một loài thuộc chi lộc vừng. Những...
Xem thêm